Ikona sv. Serafima Sarovskog - što znači, šta pomaže?

Serafimu Sarovu zahvaljujući njegovim dobrim djelima nagrađen je Božji poklon vizije i isceljenja. Mogao je da vidi ljudska srca i njihove istinske misli. Serafim je mogao da pogleda u prošlost i budućnost. Značenje ikone Serafima Sarovog za pravoslavne ljude je ogromno, jer stalno vrši čuda, pomažući vernike u raznim stvarima. Žalba svome ljudima može iz različitih razloga, a možete pitati ne samo za sebe, već i za bliske ljude, pa čak i za neprijatelje.

Značenje ikone Serafima Sarovskog i šta to pomaže?

Mogućnosti slike ovog svetitelja direktno su povezane s njegovim sposobnostima u životu. Ikona ima nekoliko sfera primene, i svako ko želi može se svojim potrebama obratiti višim silama.

Šta pomaže ikonu Serafimu Sarovu:

  1. Tokom svog života, ovaj svetitelj je rekao ljudima da mu je potreban veći zahtjev, a da ne osudi druge. Rekao je da nikada ne možete odustati i konstantno verovati u sebe. Zato molitve pred imidžom pomažu u prevazilaženju iskušenja i dobiju snagu da reše sve probleme.
  2. Ikona "Nežnost" Serafima Sarova pomaže da se pronađe i reši sva emotivna iskustva. Okrećući se sveti, može se naći mir i harmonija u sebi. Visoke moći pomažu u pronalaženju mira mira između spoljašnjeg sveta i unutrašnje države. U ovom slučaju, svetac će postati mentor.
  3. Ova slika pomaže ljudima da se suoče sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Čak i tokom njegovog života, Serafim je pomagao drugim ljudima da zaraste od raznih bolesti. Važno je napomenuti da pozivnice molitve pomažu u otklanjanju ne samo fizičkih, već i duhovnih problema.
  4. Pronalaženje onoga što se mole pre ikone Serafima Sarova, važno je naglasiti da slika pomaže usamljenim devojčicama da pronađu svoju drugu dušu i da se uspešno udaju. Za porodice, iskreni apeli na svetca će pomoći u uspostavljanju odnosa i očuvanju osećanja na duži period.
  5. Druga sfera u kojoj sveti Serafim može da pomogne jeste poslovanje i, pre svega, ako je povezano sa trgovinom. Važno je da se zahtevi ne usmeravaju na sopstveno jačanje svoje finansijske situacije, već na podršku drugih ljudi i raznim dobrim delima.

Da biste dobili pomoć viših sila, moramo se obratiti sveti čistom srcu i otvorenim umom. Svaki sebični motivi postaće zid koji ne dozvoljava molitvu da postigne cilj . Preporučuje se da idete u crkvu, stavite sveću ispred vas i pročitate molitvu. U hramu je takođe vredno kupiti ikonu i tri sveće, a već se moliti pred imidžom kuće.