Auckland Park


U Johanesburgu nisu samo koncentrisani ne samo živopisni parkovi, muzeji na otvorenom i najvrednija ekspozicija, već i kompleks naučnih institucija koji povezuju jedno ime - Oakland Park. Ovo je neka vrsta "doma" brojnih institucija nauke, uključujući privatne škole i Univerzitet u Johanesburgu, koji se nalazi u pokrajini Gauteng.

Šta da vidim?

U ovom malom gradu ima oko 4 hiljade ljudi. Nedaleko od njega nalaze se Richmond, Melville, Brixton, a takođe i Westend.

Jednom kada je ovaj naučni prostor osnovao novi Zealander Sean Landau. Onaj ko joj je dao ime. Zanimljivo je da su njeni šareni predeli podsećali na njegovu domovinu i stoga se pojavilo ime Oakland Park.

Ništa manje zanimljivo je činjenica kako su ulice bile proglašene - u čast mesta duž reke Temze (Kingston, Richmond, Ditton, Twickenham i drugi).

U ovom gradu postoji trkačka staza i najljepše jezero, slikovite plaže koje će očarati svakog gosta Park Auckland.

Do danas je dom mešavine kultura i različitih nacionalnosti. Tu studenti, naučnici, nastavnici žive, a vikend ovde dolaze stanovnici Johanesburga kako bi uživali u tišini i ostali daleko od civilizacije.