Kako razviti muzičko uvo?

Ne verujte onima koji tvrde da je apsolutno saslušanje, melodični glas se daje osobi od rođenja. Bez obzira koliko ste stari, možete razviti muzičko uvo , kako samostalno, tako i kontaktiranjem specijalista.

Kako mogu da razvijem sopstveno muzičko uvo?

  1. Da biste svojim glasom i sluhom osetili zvuk svake note, pevali ili još bolje igrali na bilo kom muzičkom instrumentu sve poznate "do" - "re" - "mi" - "fa" - "sol" - " "-si" - "ranije." Ne zaboravite da barem jednom ovo vježbu treba obaviti najmanje 40 puta.
  2. Ako želite više inteligentnije reprodukovati svaki zvuk, pogledajte u udžbeniku o muzičkoj teoriji, upoznajte se sa principima osnovnih koncepata.
  3. Slušajte klasike, kroz koje ćete naučiti da odredite ključ, interval melodije.
  4. Naučite da čujete intervale. Dakle, na muzičkom instrumentu reprodukujemo i pevamo "pre" - "re", "pre" - "mi" itd.
  5. Poslušajte pesme. Dakle, uslovno ih podelite na delove. Jedna je slušala, kliknula "Stop", ponovila pasus, nastavila slušati sledeću.
  6. Trenutno je razvijen značajan broj posebnih programa koji pozitivno reaguju na pitanje da li je moguće razviti muzičko uvo ("Ear Master Pro", "MusTeach" itd.). Mogu se snimiti, kako na računaru, tako i na mobilnom telefonu i drugim uređajima.

Kako razviti apsolutno i muzičko uvo?

Irina Gulynina je autor tehnike razvijanja, kao koordinacija slušanja, glasa, tako razvoj muzičkog i ritmičnog slušanja. Suština ove nastave je upamtiti beleške izgradnjom asocijativne serije. Sve što je potrebno za ovo: