Kompatibilnost imena u braku

Kompatibilnost imena u braku i odnosima je lako provjeriti pomoću numerologije. Iza svakog slova numerička vrijednost je fiksirana, a ako se srazmeri brojeva imena jedne osobe uporede s zbirkom drugog, možete saznati koliko će uspješna sindikat biti.

Kompatibilnost partnera po nazivu: Metod izračunavanja

Pozivajući se na tabelu (pogledaj sliku), da biste izračunali kompatibilnost, saznajte značenje imena na brojkama. Da biste izračunali broj imena, napišite sve vrijednosti slova i dodajte ih i dodajte dvocifreni broj jedni drugima da biste dobili jednocifreni broj rezultata. Na primjer:

ANDREY KOZLOV

1 6 5 9 6 2 3 7 9 4 7 3

Dodajte sve brojeve, dobijete 62, dodajte delove broja 6 + 2 = 8. Ovo je broj kombinabilnosti. Takođe je potrebno izračunati ime drugog partnera kako bi pronašli kompatibilnost.

Ako dodate samo broj samoglasnika u ime i prezime, možete dobiti broj emocionalnosti, a takođe ga podudarati sa brojem partnera.

Numerologija: kompatibilnost po imenu

Razmotrite kako će biti uspešna sindikat, na osnovu poređenja broja kompatibilnosti:

Pošto ste naučili kompatibilnost tajnog imena, nemojte pretpostavljati da je ovo jedini mogući i obavezni scenario. Imena samo ukazuju na potencijalne poteškoće i mogućnosti, a možete, znajući ih, promijeniti svoju sudbinu.