Kako biti uhvaćen u crkvi?

Crkveni brak je sveto misterija, au okviru hrišćanstva veruje se da bi se to dogodilo jednom u životu, a diskreditovanje braka je osuđeno. Međutim, postoji lista razloga zašto se to i dalje može dogoditi.

Razlozi za hapšenje braka

Ako se u kancelariji matične knjige lako razvode, ako ukazujete na "nepomirljive razlike" ili "nije saglasan sa likovima", onda bi razlozi za uklanjanje crkvenog braka trebalo da budu stvarno ozbiljni:

Kako biti uhvaćen u crkvi?

Prihvatili su se razlozi za hapšenje crkvenog braka, a za bilo koji od ovih poeni ćete biti pušteni iz sindikata, ako nastavite da budete u njemu ne možete.

Po pravilu, obred razotkrivanja u crkvi se ne sprovodi i potrebno je samo tamo da se obratite ako se odlučite oženiti novog partnera. Jednostavan sveštenik ne može vam pomoći: morate se prijaviti u Dioklecijanovu kancelariju, čija će vam adresa biti upućena u bilo koji hram u vašem gradu. Ponovo ulazak u crkveni brak može biti samo jedan od supružnika koji su nevini u raspadu prethodnog.

Raspoređivanje crkvenog braka je komplikovana procedura, a samim tim i da se to izbjegne, nemojte žuriti da stupite u brak u crkvi: posmatrajte izabranog ili izabranog barem 5-7 godina prije odlučivanja da li ćete preduzeti takav odgovoran korak.