Indikacije za IVF

In vitro đubrenje nije učinjeno za sve žene koje pate od neplodnosti, ali strogo prema indikacijama. Postoji niz bolesti koje uzrokuju neplodnost i ne mogu se eliminisati uz pomoć konzervativnog i hirurškog lečenja.

IVF: indikacije i kontraindikacije

Pre pripreme za veštačko osemenjavanje, vredi je saznati za koje indikacije je IVF. Glavne indikacije za IVF:

U našoj zemlji, žene mogu iskoristiti besplatan IVF, na federalnoj kvoti za koju postoje dokazi. Da bi dobili besplatni IVF, glavne indikacije su:

Samo muška neplodnost još nije svedočanstvo da bi se IVF vodio besplatno. Uslovi u skladu sa programom OMS su tubularna neplodnost, težina od 50 do 100 kg, antimulerov hormon od 0,5 ng / ml do 7 ng / ml, FSH ne više od 15 IU na 2-3 dan ciklusa i normospermija kod seksualnog partnera.

Kontraindikacije na IVF:

Ako žena ima fibromiom, nakon njene brzog uklanjanja kontraindikacija se povlači i IVF se može izvesti ako ima osnovnih sredstava.

Kratki protokol implementacije IVF-a

Postoji nekoliko anketa koje se izvode prije IVF-a:

  1. Nekoliko meseci pre IVF-a, vrši se potpuni pregled sperme čoveka, vaginalne mrlje, kolposkopija i lečenje hroničnih inflamatornih procesa.
  2. Jednog mjeseca prije IVF-a utvrđeno je trajanje folikularne faze, uzimanje uzoraka krvi za hromozom, imunološku analizu, nivo hormona u krvi, prisustvo virusnih bolesti, priprema kulture embriona.
  3. Nakon određivanja nivoa estrogena, stimulišu ovulaciju pod nadzorom ultrazvuka.
  4. Nakon stimulacije uzima se kultura oocita, jaja se identifikuju pod mikroskopom.
  5. Oni proizvode ogradu i pripremaju spermu, dodaju 200-300 hiljada spermatozoida na jedno jaje za đubrenje.
  6. Embrion se inkubira 40-50 sati do 4 divizije.
  7. Prenesite embrione katetera kroz cervikalni kanal na dnu materice.
  8. Oni podržavaju implantaciju embriona sa terapijom progesteronom prije 20. nedelje trudnoće.