Diskriminacija žena

Diskriminacija se može definisati kao neopravdana razlika u pravima i dužnostima osobe na osnovu određenog atributa. Ženska diskriminacija kao znak pola podrazumeva.

U istoriji se tako zgodilo da su ljudi gospodaritelji života, a žene nemaju toliko sloboda i mogućnosti. U poslednje vreme borili su se za jednakost, ali se i dalje suočavaju sa određenim poteškoćama. Borci za prava izdvojili su oblike diskriminacije žena, kao što su socijalna, domaća i radna snaga.


Društvena diskriminacija žena

Diskriminacija na osnovu pola se zove seksizam. Najčešće se to shvata kao neosnovana pozicija u društvu žena, jer je izraz feministkinja izumio da bi opisao patrijarhalno društvo u kojem muškarci imaju vlast nad ženama.

Obično je to zbog prirodnih osobina, kao što je činjenica da su muškarci jači i pametniji, ali nedavna istraživanja o rodovima ne potkrepljuju mnoge razlike, na primjer, u funkcionisanju mozga i urođenom ponašanju, nego što su feministi sretni da koriste, brani prava.

Smatra se da problemi diskriminacije žena dovode do smanjenja njihovog socijalnog statusa, nasilja nad osobom i čak predstavljaju pretnju sigurnosti. Ali da li je moguće zaboraviti da se diskriminacija žena na svijetu nejednako distribuira? U našem društvu, ta prava i slobode koje žene ne mogu braniti zbog činjenice da su prirodno slabije, pomažu u odbrani države. Oni se ne šalju u vojsku, plaćaju porodiljsko odsustvo, zakonodavni sistem štiti od upotrebe sile.

Da, postoje značajne razlike u odgovornostima koje predstavnici različitih polova rade u svakodnevnom životu, ali to je zbog specifičnosti koje su uronjene od detinjstva. Djevojčice uzgaja čuvara ognjišta, nauče se da rade kućni rad. Muškarci kod nas, prije svega, stražari, stoga često jednostavno nisu u mogućnosti da briše i pere posuđe. Ipak, ako vam se čini da u svom porodičnom životu imate malo prava, ali previše odgovornosti, ništa vam ne sprečava da ih podelite sa svojim supružnikom i decom, ali ćete morati raditi na tome.

Po mišljenju naših ljudi, diskriminacija se može manifestovati u društvu različitog, istočnog tipa. Ali ne smijemo zaboraviti na sasvim drugačiju tradiciju i mentalitet, o čemu možemo samo pripremiti nejasna ideja. Nije poznato da li te žene smatraju da su povrijeđene i da li im treba svoja prava da budu podržani.

Diskriminacija žena na tržištu rada

Nije tajna da je u nekim profesionalnim sferama ženama mnogo teže ostvariti sebe nego muškarcima. Ako ne uzmete u obzir te specijalitete sa kojima se dame ne mogu čisti fizički, onda se diskriminacija žena na poslu može izraziti nižim platama, stvarajući "stakleni plafon" (prepreka u rastu karijere) i ograničavanje pristupa visokokvalificiranim stručnim poljima.